สารหล่อเย็น

ทำไมเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก จึงต้องใช้น้ำยาหม้อน้ำที่มีคุณภาพสูง (Heavy Duty Coolant)

แน่นอนที่สุด คำตอบคือเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก ทุกชนิด มีราคาแพง หลักหลายล้าน ถึงหลายสิบล้านและมีความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางเจ้าของรถหรือแม้กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย หากเครื่องยนต์เกิดความเสียหาย(Break Down) อันมีต้นเหตุจากระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ หรืองานสะดุด นอกจากนี้ ยังต้องจ่ายค่าความเสียหายในการการซ่อมหม้อน้ำอยู่บ่อยๆ หรือเปลี่ยนปั้มน้ำ หรือท่อยางบ่อยๆ

เครื่องยนต์แบบไหนต้องเติมสารหล่อเย็น

เครื่องจักรกลที่ทำงานหนัก หมายถึงเครื่องยนต์ที่ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวัน หรือทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวันและเกือบจะทุกวัน เมื่อนับการทำงานเป็นชั่วโมง ในรอบหนึ่งเดือนเครื่องยนต์อาจจะต้องทำงานโดยไม่มีเวลาได้หยุดพักเลย กล่าวคือทำงานวันละ 24 ชม. 30 วัน หรือ 600-720 ชั่วโมงต่อเดือน รวมถึงเครื่องยนต์ที่ต้องรับภาระน้ำหนักบรรทุกสูง เครื่องยนต์ที่ทำงานหนักในบ้านเราที่มีให้เห็น เช่น รถขุด (Excavator) รถตัก (Dozer) รถบดถนน (Stream roller) รถเครน รถไถ (Tractor) รถเกรดถนน (Grader) รถขนเทแร่ (Dump Truck) จัดอยู่ในกลุ่มประเภท เครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก (Heavy Duty Engine)

ประโยชน์ของน้ำยาหล่อเย็น

นอกเหนือจากคุณสมบัติด้าน การระบายความร้อนส่วนเกินจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ น้ำยาหล่อเย็นยังมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

น้ำต่างจากน้ำยาหล่อเย็นอย่างไร ทำไมน้ำ ถึงทำให้ระบบหล่อเย็น หรือหม้อน้ำมีปัญหา

ทำไมน้ำทำให้ระบบหล่อเย็นหรือระบบระบายความร้อนหม้อน้ำมีปัญหา ?
ตามหลักเคมี สูตรโครงสร้างทางเคมีน้ำ คือ H20  น้ำ H2O จะทำปฏิกิริยากัดกร่อนแบบเคมีไฟฟ้า (Electrochemical, Oxidation) กับชิ้นส่วนต่างๆของระบบหล่อเย็น ที่มีส่วนของประกอบของโลหะเหล็ก (Fe) หรือ อลูมิเนียม (Al)  เกิดเป็น สนิมเหล็ก (Fe2O3) สะเก็ดอลูมิเนียม Al(OH)3 ขึ้นในชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบหล่อเย็น ที่มีโลหะเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ